Maak je gebruik van de gratis versie van MailChimp?  Dan voegt MailChimp al jouw contacten toe aan één z.g. Audience. Dit is de verzameling van al jouw abonnees met hun gegevens. Betaalde versies Essentials en Standard bieden respectievelijk 3 of 5 audiences.
Binnen een Audience zijn er verschillende mogelijkheden om selecties of deelsegmenten te maken.

1. Gebruik maken van tags
2. Gebruik maken van filters en zo segmenten maken
3. Gebruik maken van interessegroepen (groups)
 

Het advies van MailChimp is te beginnen met één Audience en de contacten daarin op te delen met tags en segments om op die manier jouw nieuwsbrief te richten op een relevant deel van de Audience.

Wat is een Tag, segment of group?

Tags
Een tag is een aanpasbaar label dat je kunt toevoegen aan contacten in jouw Audience.
Een contact kan meerdere tags hebben. Op die manier kan je de totale Audience organiseren.
Later kan je een e-mailing sturen aan alle personen met een zelfde tag.

Segments
Een segment is een filter dat je kan toepassen op alle contacten in jouw Audience. Dit filter is gebaseerd op de informatie die je van alle contacten hebt. Zo kan je bijvoorbeeld filteren op locatie, tags, bron van aanmelding, campagne activiteit etc.  Het is dus noodzakelijk je voldoende contacten met bijbehorende informatie in jouw Audience hebt zitten. Later kan je een e-mailing sturen aan alle personen die binnen dat filter (segment) passen. Daarvoor maak je vooraf het filter (segment) via Audience >> Segments.  Sla het segment op onder een logische naam.

Waarop kan je filteren met segmenten?
Op deze pagina staat een uitgebreide lijst met filteropties:
https://mailchimp.com/help/all-the-segmenting-options/#Audience_fields
Een duidelijke introductie over filteren en segmenten staat hier:
https://mailchimp.com/help/getting-started-with-segments/


Enkele voorbeelden
Een segment maakt gebruik van de geboortedatum. Deze datum moet een klant dan invullen in het aanmeldformulier. Je kunt dan een filter maken waarbij je een e-mail stuurt aan contacten die deze maand jarig zijn.
Je kunt ook een segment maken door te filteren op:
– Contacten die de laatste 5 e-mails hebben geopend (dit zijn de zeer geïnteresseerde relaties!)
– Contacten die NIET doorgeklikt (of geopend) hebben in je laatste e-mail.
– Contacten die in een bepaalde regio wonen (mits je deze info in de Audience hebt staan)
– Ook kunnen filters gekoppeld zijn aan jouw shop: Filter op contacten die meer dan € … besteld hebben. Ook hier geldt: de info uit de shop moet in het contactprofiel komen)  
Dus hoe meer informatie je van een contact hebt kan je verfijnder filteren en op die manier een segment maken.

OK, wat zijn dan groepen?
De uitleg van MailChimp staat hier:
https://mailchimp.com/help/getting-started-with-groups/

Groepen gebruik je om contacten te laten inschrijven op basis van hun interesse en voorkeuren.
Dit vraag je dus aan de klant via het aanmeldformulier. Deze informatie komt dus ook in de Audience bij het contactprofiel. Later kan je deze informatie gebruiken om een e-mailing te sturen aan alle personen met een zelfde interesse. Je maakt dan eigenlijk een filter (segment) maar nu gebaseerd op de informatie van dit interesse veld.

Groepscategorie en naam
Groepen worden onderverdeeld in categorieën. Voorbeeld:

Op deze manier kan je de contacten zelf hun interesse laten opgeven via een aanmeldformulier.
Als je contacten importeert (bijvoorbeeld uit jouw CRM systeem) kan je ze ook in groepen indelen. In dat geval kunnen contacten hun interesses niet zelf aangeven, en bepaal jij zelf de indeling.

Deze informatie is aanvullend op onze training E-mailmarketing met MailChimp.